Ανάπτυξη φακέλου λειτουργίας για την κατεργασία DED/LB

Ανάπτυξη φακέλου λειτουργίας για την κατεργασία DED/LB Το HybridR αναπτύσσει τεχνικές για τον αποδοτικό προσδιορισμό του φακέλου λειτουργίας της κατεργασίας DED-LB/W. Η DED-LB/W είναι εγγενώς μια διαδικασία με πολύπλοκα χαρακτηριστικά,…

Continue Reading Ανάπτυξη φακέλου λειτουργίας για την κατεργασία DED/LB

Παρακολούθηση της κατεργασίας Additive Manufacturing

Παρακολούθηση της κατεργασίας Additive Manufacturing Το HybridR αναπτύσσει ένα σύστημα παρακολούθησης της κατεργασίας DED/LB-W με συνδυασμό πολλαπλών αισθητηρίων. Στη σύγχρονη μεταποίηση, η βελτιστοποίηση των κατεργασιών με χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων…

Continue Reading Παρακολούθηση της κατεργασίας Additive Manufacturing

Ψηφιακά Δίδυμα για το φρεζάρισμα με ρομπότ

Ψηφιακά Δίδυμα για το φρεζάρισμα με ρομπότ Το HybridR δίνει τη λύση για τον προγραμματισμό της κατεργασίας φρεζαρίσματος με ρομπότ χρησιμοποιώντας Ψηφιακά Δίδυμα Η χρήση ρομπότ για κατεργασίες φρεζαρίσματος είναι…

Continue Reading Ψηφιακά Δίδυμα για το φρεζάρισμα με ρομπότ

Ενσωμάτωση του Meltio Engine με το Ρομποτικό Βραχίονα

Ενσωμάτωση του Meltio Engine με το Ρομποτικό Βραχίονα Η κεφαλή Meltio Engine ενσωματώθηκε με επιτυχία στο ρομπότ της YASKAWA και πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα πειράματα της κατεργασίας εναπόθεσης υλικού (Additive Manufacturing)…

Continue Reading Ενσωμάτωση του Meltio Engine με το Ρομποτικό Βραχίονα

Σχεδιασμός ενός Φορητού Κελιού Ρομποτικού Φρεζαρίσματος

Σχεδιασμός ενός Φορητού Κελιού Ρομποτικού Φρεζαρίσματος Η χρήση Ψηφιακών Διδύμων για την υποστήριξη του σχεδιασμού και την ανάπτυξη ενός φορητού κελιού Υβριδικών Κατεργασιών (Hybrid Manafucturing) πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου…

Continue Reading Σχεδιασμός ενός Φορητού Κελιού Ρομποτικού Φρεζαρίσματος