Περιγραφή

HybridR
Ρομποτικό σύστημα υβριδικών κατεργασιών

Οι κατεργασίες εναπόθεσης υλικού (Additive Manufacturing/ΑΜ) είναι εκ των σημαντικότερων και πιο ραγδαία αναπτυσσόμενων μη συμβατικών κατεργασιών, λόγω των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων που προσφέρουν όσον αφορά την ευελιξία, την δυνατότητα παραγωγής πολύπλοκων γεωμετρικά κομματιών, και τον υψηλό βαθμό αξιοποίησης των υλικών. Παρ’ όλα αυτά, στην πλειονότητα των περιπτώσεων το ΑΜ δεν είναι σε θέση να παράγει τελικά, λειτουργικά προϊόντα. Χαρακτηριστικά που απαιτούν πολύ υψηλή ακρίβεια η επιφάνειες με χαμηλή τραχύτητα, απαιτούν περαιτέρω κατεργασίες αφαίρεσης υλικού (φρεζάρισμα, λείανση κτλ.).

Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα να απαιτείται σημαντικός χρόνος, ο οποίος σπάνια λαμβάνεται υπόψιν, όχι μόνο για την εκτέλεση των επιπλέον κατεργασιών, αλλά και για την μεταφορά και αρχικοποίηση του υπό κατεργασία κομματιού από την μια μηχανή στην άλλη. Ο κύριος λόγος είναι πως οι επιμέρους κατεργασίες αντιμετωπίζονται ως χωριστά στάδια παρά το γεγονός πως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι απαραίτητες και αλληλοσυμπληρούμενες. Επιπλέον, η πλειονότητα των υπαρχόντων λύσεων περιορίζεται σε σχετικά μικρούς φακέλους λειτουργίας.

Το έργο HybridR στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευέλικτου υβριδικού ρομποτικού συστήματος, το οποίο θα ενσωματώνει τεχνολογίες εναπόθεσης υλικού (AM), αφαίρεσης υλικού και οπτικής μετρολογίας.