Ενσωμάτωση του Meltio Engine με το Ρομποτικό Βραχίονα

Ενσωμάτωση του Meltio Engine με το Ρομποτικό Βραχίονα

Η κεφαλή Meltio Engine ενσωματώθηκε με επιτυχία στο ρομπότ της YASKAWA και πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα πειράματα της κατεργασίας εναπόθεσης υλικού (Additive Manufacturing)

Η ενσωμάτωση του Meltio Engine με το ρομπότ YASKAWA GP225 στα πλαίσια του έργου HybridR πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Gizelis Robotics, από τα μέλη του έργου και με τη βοήθεια της ANiMA.

                                                                                                                 Εικόνα 1: Ρομπότ και κεφαλή μετά την ενσωμάτωση

 

Η κεφαλή Meltio Engine χρησιμοποιεί τη τεχνολογία εναπόθεσης μετάλλων με λέιζερ (Laser Metal Deposition), η οποία ανήκει στη κατηγορία κατεργασιών εναπόθεσης κατευθυνόμενης ενέργειας (Direct Energy Deposition), υποστηρίζοντας τόσο την εκτύπωση υλικών σε μορφή σκόνης όσο και σε μορφή σύρματος. Η εκτύπωση πολλαπλών υλικών είναι επίσης εφικτή, υποστηρίζοντας υλικά όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας, το τιτάνιο και το νικέλιο. Η προσθετική κατασκευή με βάση τη ρομποτική επιτρέπει την ενσωμάτωση της ως υποδιαδικασία σε μια προυπάρχουσα παραγωγική αλυσιδα, επιτρέποντάς μας να ενσωματώσουμε πολλαπλές διαδικασίες κατασκευής (π.χ. φρεζάρισμα, συγκόλληση) και συστήματα ελέγχου ποιότητας (π.χ. 3D scanners), σε ένα ενιαίο κελί παραγωγής.

                                                                                                           Εικόνα 2: Στιγμιότυπο από τη κατεργασία εναπόθεσης υλικού

 

                                                                                                                        Ανάπτυξη της κατεργασίας εναπόθεσης υλικού

Μετά την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των δύο συστημάτων (ρομπότ και κεφαλή εναπόθεσης υλικού) μια σειρά πειραμάτων διεξήχθη για την ανάπτυξη της κατεργασίας με ανοξείδωτο χάλυβα 316. Διάφορα δοκίμια εκτυπώθηκαν, από μεμονωμένες ευθείες γραμμές και στρώματα, μέχρι απλά σχήματα όπως κύβοι, ενώ και διαφορετικές παράμετροι διεργασίας χρησιμοποιήθηκαν για τη κατανόηση της συμπεριφοράς του συστήματος και τον υπολογισμό των βέλτιστων παραμέτρων κατά την εκτύπωση με το συγκεκριμένο υλικό.

                                                                                                                             Εικόνα 3: Εκτυπωμένα δοκίμια