Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τελικά επιδιώκεται:

  • Μείωση συνολικού χρόνου παραγωγής
  • Βελτιστοποίηση ποιότητας παραγωγής
  • Μείωση αποβλήτων
  • Αύξηση ευελιξίας
  • Βελτίωση αποδοτικότητας και λειτουργικότητας των βιομηχανιών