Στόχοι

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα ολοκληρωμένο υβριδικό σύστημα παραγωγής μεταλλικών κομματιών, ικανό για:

  • Ενσωμάτωση κεφαλής εναπόθεσης υλικού σε ρομπότ
  • Ενσωμάτωση κεφαλής αφαίρεσης υλικού σε ρομπότ
  • Ενσωμάτωση αισθητήρων και ανάπτυξη συστήματος οπτικής μετρολογίας
  • Ενσωμάτωση αισθητήρων και ανάπτυξη συστήματος εποπτείας κατεργασιών
  • Ανάπτυξη κατεργασίας εναπόθεσης υλικού
  • Διερεύνηση παραμέτρων κατεργασίας αφαίρεσης υλικού
  • Ανάπτυξη αλγορίθμων και συστήματος ποιοτικού χαρακτηρισμού
  • Ενσωμάτωση αλγορίθμων και ανάπτυξη διεπαφών με την αλυσίδα CAx

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι λειτουργικοί στόχοι, το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα ενσωματώνει δυνατότητες εναπόθεσης και αφαίρεσης υλικού σε ένα ρομποτικό κελί αλλά και ένα σύστημα οπτικής μετρολογίας βασισμένο σε αλγόριθμους υπολογιστικής όρασης.